DOMICILI FAMILIAR

Les respostes a aquestes preguntes sobre domicili familiar han facilitat centenars d' acords. Inclou test*

LES RESPOSTES A AQUESTES PREGUNTES SOBRE DOMICILI FAMILIAR HAN FACILITAT CENTENARS D'ACORDS

Test sobre domicili familiar*. ¿Sap les respostes a aquestes 5 qüestions?

 

1.- Podem acordar l’atribució d’ús del domicili si és de protecció oficial?

 

2.- En un dúplex o una casa, podem acordar l’atribució diferenciada de les plantes quan és una finca registral?

 

3.- Si el nostre domicili no té encara  certificat de final d'obra ni cèdula d'habitabilitat podem acordar l’atribució d’ús?

 

4.- Podem acordar l’atribució d’ús d’un local comercial o places d’aparcament?

 

5.- Qui ha de pagar les despeses ordinàries de l’habitatge que és propietat d’una societat?