GUARDA DE FILLS I DOMICILI

Les respostes a aquestes preguntes sobre guarda de fills i domicili han facilitat centenars d' acords. Inclou test*

LES RESPOSTES A AQUESTES PREGUNTES SOBRE DOMICILI FAMILIAR I FILLS HAN FACILITAT CENTENARS D'ACORDS

Test sobre domicili familiar i fills*. ¿Sap les respostes a aquestes 5 qüestions?

1.- Es pot arribar a un acord sobre l’atribució de la guarda dels fills i l'ús de domicili en mediació familiar?

 

2.- En cas de guarda compartida, puc demanar l’atribució de l’ús del domicili familiar?

 

3.-  L’atribució de l’ús del domicili familiar, té incidència a l’hora de calcular la pensió dels fills?

 

4.- Es por atribuir l’ús d’una segona residència per poder garantir la vivenda dels fills?

 

5.- Es pot acordar que l’atribució del pis es faci de forma alterna per fer-ho coincidir amb la custòdia setmanal?