PENSIÓ D'ALIMENTS DELS FILLS

Les respostes a aquestes preguntes sobre pensió d'aliments dels fills han facilitat centenars d' acords. Inclou test*

LES RESPOSTES A AQUESTES PREGUNTES SOBRE PENSIÓ D'ALIMENTS HAN FACILITAT CENTENARS D'ACORDS

Test sobre pensió d'aliments*. Sap les respostes a aquestes 5 qüestions?

 

1.- Hi ha diferències entre les pensions d’aliments dels fills menors d’edat i els fills majors d’edat?

 

2.- Les noves parelles han de contribuir al pagament de les despeses dels fills que no són seus?

 

3.- La custòdia compartida significa no haver de pagar pensió d’aliments a l’ex parella?

 

4.- Es pot demanar als avis que paguin la pensió d’aliments del net quan el pare/mare no els paga?

 

5.- Es poden fixar mecanismes legals per controlar a què es destinen els diners de la pensió del fills?