Laura Servent Advocada de família a Barcelona i Girona

Sobre Laura Servent, advocada de família a Barcelona i Girona

Tinc 25 anys d'experiència en l'àmbit del dret de família.

La meva missió és treballar per un món millor, més humà, just i sostenible, mitjançant acords i judicis que tinguin com a centre el desenvolupament els fills i les seves famílies.

Humanitat, comunicació, innovació i sostenibilitat són els valors que em defineixen.

Experiència

Estic especialitzada en processos i acords en el camp del dret de família.

Vaig aconseguir la primera custòdia compartida a Catalunya a favor d'un pare quan encara no estava prevista a la llei. Va ser l'any 1999 al Jutjat de Primera Instància 51 de Barcelona.

Laura Servent té una àmplia experiència en:

· contractes prematrimonials

· divorcis, separacions i separació de parelles de fet

· modificació de mesures de divorci

· diversos models de custòdia

· pensions alimentàries, compensatòries i la de l'article 232 del Codi Civil de Catalunya

· domicili conjugal

· divorcis internacionals

· reclamació per impagament de pensions d'aliments i compensatòries

· incompliment de règim de visites

· desacords entre pares separats en relació amb els fills (tria o canvi d'escola, comunió, activitats extraescolars, etc.)

· reclamació de paternitat i impugnació de filiació

· liquidació del règim econòmic matrimonial i dissolució del patrimoni comú

· pròrroga de potestat parental per discapacitat fisica o psíquica dels fills

· autorització judicial per vendre béns dels fills menors

· autorització judicial per sortida dels fills fora del país

· processos de d'incapacitat (per demència senil, Alzheimer, etc.)

· sostracció de menors

· violència de gènere i ordres de protecció

· contractes de lloguer i formalització de compravenda del domicili conjugal o habitual

· cancel·lació i subrogació d'hipoteques del domicili conjugal o familiar

 

La Laura ha registrat les següents àrees legals principals (i sub) legals en el registre d'àrees legals del Consell de l'Advocacia Catalunya:

· Graduada en Dret a la Universitat Pompeu Fabra i especialista en Dret de família, amb dos postgraus de la Universitat de Barcelona en separacions, divorcis i nul·litats

· Especialista en la jurisdicció de menors

· Especialista en violència de gènere

· Mediadora en l'àmbit familiar

 

Fem servir les noves tecnologies per estar a prop dels nostres clients més digitals que estan a Barcelona, Girona, Sant Cugat, Àmsterdam, Bolonya o a on ens necessitin.