Laura Servent Batlle

Soc advocada de família a Barcelona, ​​Girona i als jutjats especialitzats en Dret de família de Catalunya que estan a Granollers, Mataró, Vic, Sabadell, Badalona, ​​Terrassa i Lleida. També soc mediadora familiar.

Com advocada familiar em vaig llicenciar a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i em vaig especialitzar en Dret de Família, nul·litats, separacions i divorcis amb dos Postgraus a la Universitat de Barcelona.

Amb 24 anys d'experiència sempre he treballat pel bé i millor futur dels fills dels meus clients.

Els divorcis no són decisions fàcils de prendre perquè és decidir i crear un nou camí.

L'any 1999 vaig aconseguir per a un pare la primera resolució judicial a Barcelona ciutat i a Catalunya que acordava la custòdia compartida. Avui la majoria de pares accedeixen amb tota normalitat a l'opció de custòdia compartida.

El teletreball, la formació a distància, la mobilitat geogràfica de les famílies i digitalització en les comunicacions familiars són alguns dels nous reptes.

Estic especialitzada en acords dinàmics i innovadors, procediments judicials complexos de dret de família i també en acords de divorci internacional.

No hi ha dues famílies iguals però totes necessiten respostes especialitzades i urgents. I amb aquesta finalitat va néixer www.custodiacompartidaonline.com on treballem íntegrament de forma telemàtica.

Estic especialitzada en intervenir en judicis de pensions i custòdia, així com també en judicis on la custòdia compartida no és possible com quan hi ha violència, addicció a drogues, alcohol, a el joc o trastorns psiquiàtrics que afecten la cura dels fills.

Compagino l'exercici professional amb la tasca divulgativa tant en cursos i conferències com en premsa (Diari de Girona, el Punt, GiDona, Graó). Col·laboro amb escoles i ampes. Recentment he obert un canal de YouTube.