Ells són la nostra prioritat

"La paraula progrés no té cap sentit mentre hi hagi nens infeliços" (Albert Einstein)

En un procediment judicial, els principals damnificats són els fills. Per experiència professional podem dir que, en un procediment judicial tothom creu saber què pensen i què volen i què és millor pels nostres fills. Lamentablement  no sempre coincideix amb el que ells pensen, volen i necessiten.

A Custodiacompartidaonline, en el procés de negociació d’una separació o divorci, mai usem ni permetem que s’utilitzin els fills com a moneda d‘intercanvi, per arribar a acords econòmics.

Quan vam aconseguir la primera guarda compartida a favor d’un pare a l’any 1999 erem conscients que estavem guanyant el dret dels fills a créixer i viure sota els fonaments de coparentalittat responsable i corresponsabilitat. Va ser al jutjat de família número 51 de Barcelona.

Anys més tard, la guarda compartida va ser primer regulada en el Codi Civil de Catalunya i llur aplicació com a model d’èxit  s’ha extès.

Avui en dia la guarda compartida és ja l’opció majoriària en acords i decisions judicials.

Aquest dret a codecidir i a compartir coneix un ampli de ventall d’opcions, com són la guarda compartida equitativa, la rotativa, l’alternativa amb diferents models segons el més adient a cada cas: Guarda anual, semestral, mennual, quinzenal, setmanal, 2+2+3...

Si bé a l’any 1999 la primera guarda compartida va suposar una victòria judicial, avui en dia, en canvi, són excepcionals i infreqüents, les custòdies exclusives.

En virtut del principi de benefici del menor no és procedent l'atribució de la guarda al progenitor, ni individualment ni compartida, quan s'hagi dictat sentència ferma per actes de violència familiar per què considerem que els fills han estat víctimes directes o indirectes. 

Tot i el principi general d'establir el mateix model de guarda entre els germans, aquest no és un criteri absolut, ja que la determinació de la guarda sempre se sotmet a l'interès del menor.

Li incumbeix al progenitor amb problemes de drogaddicció i alcoholisme acreditar la finalització dels seus problemes i provar les seves facultats per encarregar dels seus fills. 

En cas de risc o perill per al menor es pot suspendre el règim de visites en qualsevol tipus de procediment, fins i tot en el d'execució de sentència.

La majoria de pares i mares opten per codecidir els aspectes més importants de les vides dels seus fills i  compartir el temps d’estada de forma equitativa.

A Custodiacompartidaonline estem compromesos en acords guanyadors.

Amb un acord guanyador, tu i els teus fills, viureu millor.

 

Col·lecció de frases que inspiren la nostra feina. Ens envies la teva?

· Als nens no els hem de donar el que necessitin perquè siguin feliços Només els hem de donar el que necessiten: afecte, tendresa, abraçades, respecte, valors, estímuls, exemples, raons i molt de temps.

· "Tots els nens neixen artistes, el més difícil és continuar sent un artista quan creixem" (P. Ruiz Picasso)

RESERVA VISITA