Com es calcula la pensió?

En el divorci amb fills, s'han de calcular les despeses dels fills i fixar la quantia de la pensió alimentària.
La pensió de la parella també es calcula sobre la base de les necessitats del creditor d'aliments i la capacitat financera del deutor.

Calcular la pensió d'aliments dels fills

En cas de divorci, s'han de calcular les despeses dels fills i fixar la quantia de la pensió alimentària. Calcular la manutenció dels fills pot ser complex.

Si no estàs casat però tens fills menors, també cal fer el càlcul de la pensió.

Durant diversos anys s'ha simplificat la determinació de la suma de la pensió alimentària. No obstant això, els principis bàsics no sempre són clars. De vegades, cal aplicar jurisprudència dels nostres tribunals.
També és possible que el deutor es negui a contribuir a les despeses o que tu estiguis pagant una pensió alimentària excessiva. Com a advocats i mediadors tenim anys d'experiència calculant les pensions d'aliments.
Calcular la pensió de la parella
La pensió de la parella també es calcula sobre la base de les necessitats del creditor d'aliments i la capacitat financera del deutor. Diversos aspectes juguen un paper en la contribució de la parella. El creditor de la pensió alimentària té l'oportunitat de guanyar més? És raonable un període prolongat de pensió? Hi ha una nova parella amb qui el creditor o deutor d'aliments se'n va a viure? Quins ingressos i quines despeses caldrà tenir en compte el deutor? Amb l'ajuda de la mediació, es poden arribar a acords en consulta mútua tenint en compte un gran nombre de circumstàncies. També és possible determinar la contribució de la parella a través de procediments legals.