Dret penal de família

Tramitem procediments per delictes de sostracció de menors, impagament de pensions i contra la integritat física i psicològica de les persones, siguin menors o adults, que causin mort o lesions greus i contra la llibertat sexual.

Segrest internacional de menors


A la pràctica com a advocats ens arriben casos de sostracció de menors.

En aquest cas, el segrestador sovint no coneix les conseqüències de les seves accions. Per exemple, en cas de separació o divorci, la mare pot anar amb la família a passar unes vacances amb el seu fill. Si decideix no tornar, és un segrest.

Es produeix una sostracció internacional de menors si un progenitor (o un altre) s'emporta un menor sense el consentiment de l'altre progenitor, o si la parella autoritzada s'endú el menor a un altre país per no tornar al país on vivia anteriorment amb el menor.

Les conseqüències d'aquesta situació són de gran abast. És un delicte que comporta pena de presó. A més, el progenitor es pot veure obligat a tornar amb el fill, encara que aquest progenitor no tingui una llar, feina o altres ingressos per cuidar el nen. L'excepció a aquest cas és que hi hagi causa de denegació. Un exemple d'això és que el fill ara estigui arrelat al nou país de residència, després que el progenitor que es va quedar al primer país de residència hagi esperat més d'un any abans de presentar la sol·licitud d'assistència mútua a través de l'Autoritat Central.

 

Tinc dret a deixar de pagar la pensió dels fills si he perdut la feina?

La necessitat dels fills menors es calcula sobre la base dels ingressos nets a la fi del matrimoni. Els progenitors paguen les necessitats dels fills en proporció als ingressos que tenen. El progenitor que té la custòdia rep una pensió anomenada pensió alimentària per la cura dels fills; la quantitat depèn del total de dies que els fills es quedin amb el progenitor no custodi.

La majoria de les vegades el progenitor denunciat vol però no pot pagar la pensió acordada en el conveni regulador o en la sentència de separació o divorci, bé perquè no té ingressos o bé perquè els ingressos que tenia han disminuït o desaparegut.

Abans que s'arribi a això, el progenitor que està veient que l'empitjorament de la seva situació econòmica li impedirà complir amb la pensió establerta, ha de sol·licitar immediatament una modificació de la pensió d'aliments al mateix jutjat que va resoldre el divorci. L'objectiu és disminuir la càrrega de la pensió establerta i evitar una condemna penal per delicte d'impagament de pensions. 

Delictes contra les persones

 

Tramitem procediments per delictes que es cometen contra la integritat física i psicològica de les persones, siguin menors o adults, cque causin mort o lesions greus, així com tots els delictes que atemptin contra la llibertat sexual. La nostra prioritat és la seguretat sol·licitant de manera immediata l'ordre de protecció.

 

En tots aquests assumptes, oferim assessoria i orientació legal experta.

 

Vols saber-ne més?