Vídeoconsultes i mediació

Esculli l'opció de videoconsulta (telèfon, zoom o Skype) que millor s'adapti a les seves necessitats:

 

* Consulta urgent. Consulta de fins a 30 minuts per avui mateix

 

* Consulta àmplia en dret de família de fins a 45 minuts. Per tractar diverses qüestions relacionades amb el teu cas

 

* Sessió de mediació

 

* Sessió de treball per dissenyar pla de parentalitat o arribar a acords. En el video t’amplio la informació: https://www.youtube.com/watch?v=oIHgMPKXSlM

 

Per sol·licitar vídeoconsulta ens pots trucar o enviar un correu electrònic a info@custodiacompartidaonline.com

Llistat de les nostres àrees de pràctica i d'especialitat:

 

- contractes de lloguer i compravenda

- cancel·lació i subrogació d'hipoteques ...

- contractes prematrimonials

- divorcis, separacions de parelles de fet i modificació de mesures

- custòdies, extinció de pensions i domicili conjugal

- divorcis i separacions nacionals i internacionals

- reclamació per impagament de pensions d'aliments i compensatòries

- incompliment de règim de visites

- desacords entre pares separats en relació als fills (elecció de col·legi, comunió, activitats extraescolars, etc ...)

- reclamació de paternitat i impugnació de filiació

- divisió de cosa comuna

- acceptació d'herències i declaració d'hereus abintestat

- desacord entre hereus

- reclamació i pagament de llegítimes

- processos de discapacitat (per demència senil, alzheimer, etc ...)

- adopcions

- violència de gènere i ordres de protecció

- violències en línia