L'any 2017, vaig ser co-ponent en el curs de formació del Col.legi d'Advocats de Girona

04/02/2020

Vaig tenir l'oportunitat d'explicar als assistents les conseqüències sobre la custòdia i potestat parental de la violència patida per un fill, bé de forma directa o indirecta.