Què és un pla de parentalitat? (veure video)

16/05/2020
Laura Servent

És el projecte personal i intransferible de guarda dels fills que els pares presenten als jutjats. En el video us ho explico amb més detall.

Quins són els deures que els Tribunals posen els pares que estan en tràmits de separació o què volen modificar unes mesures prèvies? Els deures que els hi posen és la redacció o la confecció, amb orientacions del propi advocat, d'un pla de parentalitat. ¿Què és un pla de parentalitat? És un projecte de futur. Es tracta de facilitar al Tribunal informació relativa al futur dels fills i saber si el pare/mare tenen un projecte realista i solvent.

En definitiva el que volen els tribunals és que els pares s'asseguin i que parlin de totes aquelles qüestions del dia a dia dels seus fills per prevenir conflictes.

L'experiència em diu que els pares tenen molt clar el que és el millor pels seus fills i per tant no tenen dificultats per redactar conjuntament aquest pla de parentalitat.

Un suggeriment: pel cas que el fill o filla tingui més de 13 a 14 anys és necessari que els pares parlin prèviament amb aquest fill o filla per saber quines són les seves preferències i incloure-les en el seu pla de parentalitat.

 

Laura Servent- Advocada de Família

www.custodiacompartidaonline.com

www.ddfdretdefamilia.com